دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/6/26 دوره آموزشی الگوی دامن ترک

لازم به ذکر است این دوره شامل محتوای آموزشی به هزینه 25000 تومان است

تاریخ شروع: 1398/6/25 دوره آموزش الگوی دامن ترک

لازم به ذکر است این دوره شامل محتوای آموزشی به هزینه 25000تومان است

تاریخ شروع: 1398/6/25 دوره آموزشی الگوی دامن پیلی دار

لازم به ذکر است این دوره شامل محتوای آموزشی به هزینه 25000 تومان است

تاریخ شروع: 1398/6/25 دوره آموزشی الگوی پیراهن

این دوره شامل محتوای آموزشی مبیاشد . مبلغ ۲۵هزارتومان میباشد .

تاریخ شروع: 1398/6/24 دوره آموزشی آستین گت

این دوره شامل محتوای آموزشی می باشد.

تاریخ شروع: 1398/7/3 دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های دوشنبه و چهارشنبه

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ٠٩١٢٦٣٩١٧٥١ تماس حاصل فرمایید.

تاریخ شروع: 1398/7/3 دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های یکشنبه و سه شنبه

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ٠٩١٢٦٣٩١٧٥١ تماس حاصل فرمایید.

تاریخ شروع: 1398/6/16 آموزش انلاين مانتو

تاریخ شروع: 1398/6/16 خياطي حرفه اي انلاين