دوره آموزشی الگوی پیراهن

این دوره شامل محتوای آموزشی مبیاشد . مبلغ ۲۵هزارتومان میباشد .
هزینه ثبت نام در دوره: 250,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/6/25
تاریخ شروع دوره : 1398/6/25
تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره آموزشی الگوی پیراهن
نام محل برگزاری
مدرسان