آموزش انلاين مانتو

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/6/16
تاریخ شروع دوره : 1398/6/16 تاریخ پایان دوره : 1398/6/16
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : خصوصی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

آموزش انلاين مانتو
نام محل برگزاری
مدرسان