دوره آموزش الگوی دامن ترک

لازم به ذکر است این دوره شامل محتوای آموزشی به هزینه 25000تومان است
هزینه ثبت نام در دوره: 250,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/6/25
تاریخ شروع دوره : 1398/6/25 تاریخ پایان دوره : 1398/6/25
نوع دوره : کلاس آنلاین نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره آموزش الگوی دامن ترک
مدرسان