دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های دوشنبه و چهارشنبه

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ٠٩١٢٦٣٩١٧٥١ تماس حاصل فرمایید.
هزینه ثبت نام در دوره: 25,000,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/23
کد دوره : r483512067 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/7/3 تاریخ پایان دوره : 1398/8/22
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های دوشنبه و چهارشنبه
محل برگزاری
مدرسان