دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های یکشنبه و سه شنبه

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ٠٩١٢٦٣٩١٧٥١ تماس حاصل فرمایید.
هزینه ثبت نام در دوره: 25,000,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/23
کد دوره : r234657891 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/7/3 تاریخ پایان دوره : 1398/8/28
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های یکشنبه و سه شنبه
محل برگزاری
مدرسان