دوره های آموزشی

دوره آموزشی الگوی دامن ترک
تاریخ شروع: 1398/6/26

دوره آموزشی الگوی دامن ترک

لازم به ذکر است این دوره شامل محتوای آموزشی به هزینه 25000 تومان است

دوره آموزشی الگوی دامن پیلی دار
تاریخ شروع: 1398/6/25

دوره آموزشی الگوی دامن پیلی دار

لازم به ذکر است این دوره شامل محتوای آموزشی به هزینه 25000 تومان است

دوره آموزشی الگوی پیراهن
تاریخ شروع: 1398/6/25

دوره آموزشی الگوی پیراهن

این دوره شامل محتوای آموزشی مبیاشد . مبلغ ۲۵هزارتومان میباشد .

دوره آموزشی آستین گت
تاریخ شروع: 1398/6/24

دوره آموزشی آستین گت

این دوره شامل محتوای آموزشی می باشد.

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های دوشنبه و چهارشنبه
تاریخ شروع: 1398/7/3

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های دوشنبه و چهارشنبه

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ٠٩١٢٦٣٩١٧٥١ تماس حاصل فرمایید.

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های یکشنبه و سه شنبه
تاریخ شروع: 1398/7/3

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های یکشنبه و سه شنبه

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ٠٩١٢٦٣٩١٧٥١ تماس حاصل فرمایید.

دوره آموزشی الگوی دامن ترک
تاریخ شروع: 1398/6/26

دوره آموزشی الگوی دامن ترک

لازم به ذکر است این دوره شامل محتوای آموزشی به هزینه 25000 تومان است

دوره آموزشی الگوی دامن پیلی دار
تاریخ شروع: 1398/6/25

دوره آموزشی الگوی دامن پیلی دار

لازم به ذکر است این دوره شامل محتوای آموزشی به هزینه 25000 تومان است

دوره آموزشی الگوی پیراهن
تاریخ شروع: 1398/6/25

دوره آموزشی الگوی پیراهن

این دوره شامل محتوای آموزشی مبیاشد . مبلغ ۲۵هزارتومان میباشد .

دوره آموزشی آستین گت
تاریخ شروع: 1398/6/24

دوره آموزشی آستین گت

این دوره شامل محتوای آموزشی می باشد.

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های دوشنبه و چهارشنبه
تاریخ شروع: 1398/7/3

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های دوشنبه و چهارشنبه

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ٠٩١٢٦٣٩١٧٥١ تماس حاصل فرمایید.

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های یکشنبه و سه شنبه
تاریخ شروع: 1398/7/3

دوره مقدماتی - تجاری خیاطی ( متد آسان فرانسوی ) در روز های یکشنبه و سه شنبه

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ٠٩١٢٦٣٩١٧٥١ تماس حاصل فرمایید.

آموزش انلاين مانتو
تاریخ شروع: 1398/6/16

آموزش انلاين مانتو

خياطي حرفه اي انلاين
تاریخ شروع: 1398/6/16

خياطي حرفه اي انلاين

آموزش الگوی یقه انگلیسی
تاریخ شروع: 1398/1/27

آموزش الگوی یقه انگلیسی

آموزش آنلاین خیاطی(دامن ها)
تاریخ شروع: 1397/8/1

آموزش آنلاین خیاطی(دامن ها)

هنرجویان میتوانند از کلاس آنلاین بعد از ثبت نام و پرداخت هزینه در بخش جزوه استفاده کنند.