دوره های آموزشی

آموزش الگوی یقه انگلیسی
تاریخ شروع: 1398/1/27

آموزش الگوی یقه انگلیسی

 آموزش کشیدن الگوی پیراهن مردانه
تاریخ شروع: 1398/1/27

آموزش کشیدن الگوی پیراهن مردانه

آموزش خیاطی یقه ایستاده(کشیدن الگو یقه گلابی)
تاریخ شروع: 1398/1/4

آموزش خیاطی یقه ایستاده(کشیدن الگو یقه گلابی)

آموزش کشیدن الگوی دامن پیله دار
تاریخ شروع: 1398/1/5

آموزش کشیدن الگوی دامن پیله دار

آموزش آنلاین خیاطی(دامن ها)
تاریخ شروع: 1397/8/1

آموزش آنلاین خیاطی(دامن ها)

هنرجویان میتوانند از کلاس آنلاین بعد از ثبت نام و پرداخت هزینه در بخش جزوه استفاده کنند.

آموزش الگوی یقه انگلیسی
تاریخ شروع: 1398/1/27

آموزش الگوی یقه انگلیسی

 آموزش کشیدن الگوی پیراهن مردانه
تاریخ شروع: 1398/1/27

آموزش کشیدن الگوی پیراهن مردانه

آموزش خیاطی یقه ایستاده(کشیدن الگو یقه گلابی)
تاریخ شروع: 1398/1/4

آموزش خیاطی یقه ایستاده(کشیدن الگو یقه گلابی)

آموزش کشیدن الگوی دامن پیله دار
تاریخ شروع: 1398/1/5

آموزش کشیدن الگوی دامن پیله دار

آموزش آنلاین خیاطی(دامن ها)
تاریخ شروع: 1397/8/1

آموزش آنلاین خیاطی(دامن ها)

هنرجویان میتوانند از کلاس آنلاین بعد از ثبت نام و پرداخت هزینه در بخش جزوه استفاده کنند.

اخبار و بلاگ

تماس با ما

  • add_location

    تهران.مرزداران.ابراهیمی.الوند سه


  • phone

  • email

    marjan.shayestefar@gmail.com